Astrolojide Evler

19.03.2023
74
Astrolojide Evler

Astroloji Nedir?

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilimdir. Bu incelemeler sonucunda belirli bir doğum haritası oluşturulur ve kişinin karakteri, hayatı, kariyeri gibi birçok faktör hakkında bilgi edinilir.

Astrolojinin kökenleri, eski çağlara kadar uzanır ve o dönemlerde tıp, matematik ve astronomiyle sıkı bir ilişki içindeydi. Astroloji günümüzde de birçok insan tarafından merak edilir ve ilgi duyulur.

Astroloji haritalarında yer alan 12 ev, kişinin hayatına yönelik belirli bir konuyu temsil eder. Örneğin ilk ev kişinin kendisini, ikinci ev ise maddi durumunu temsil eder. Her evin kendine özgü anlamları vardır ve doğum haritası çıkartılan kişinin hayatına yönelik farklı bir bakış açısı sağlar.

EvAnlamı
1.evKişinin kendisi, kişiliği
2.evKişinin maddi durumu, sahip olduğu değerler
3.evKişinin kardeşleri, yakın çevresi, iletişim
4.evKişinin ailesi, evi, kökeni
5.evKişinin aşk hayatı, yaratıcılığı, sanatsal yönü
6.evKişinin sağlığı, işi, günlük hayatı
7.evKişinin evliliği, ortaklıkları, ilişkileri
8.evKişinin ölüm, miras, cinsellik, dönüşüm
9.evKişinin inançları, seyahatleri, uzak ilişkileri
10.evKişinin kariyeri, toplumsal statüsü, başarıları
11.evKişinin arkadaşları, hedefleri, toplumsal çevresi
12.evKişinin bilinçaltı, ruhsal hayatı, yalnızlığı

Astroloji, kişisel gelişime ve anlama katkı sağlar. Doğum haritası çıkartılan kişi hayatındaki zorluklarla baş edebilir, kendini tanıyabilir ve hayatını daha olumlu bir yöne taşıyabilir. Ancak astroloji her zaman doğru sonuç vermez ve herhangi bir karar vermeden önce detaylı bir araştırma yapılması gerekmektedir.

Evler Astrolojisindeki Rolü Nedir?

Evler astrolojide çok önemli bir role sahiptir. Bir astrolojik harita incelendiğinde, gezegenlerin evlerdeki konumları, kişinin kişiliği, özellikleri, hayatı ve diğer pek çok şey hakkında birçok bilgi sağlayabilir.

Evlerin astrolojik anlamları, birinci evin kişinin benlik duygusunu, ikinci evin maddi durumunu, üçüncü evin iletişim ve öğrenme becerilerini, dördüncü evin aile ve ev hayatını, beşinci evin yaratıcılık ve aşk hayatını, altıncı evin sağlık durumunu, yedinci evin ilişkileri, sekizinci evin ölüm ve yeniden doğuşu, dokuzuncu evin seyahatleri ve spiritüel inançları, onuncu evin kariyerini, onbirinci evin arkadaşlıklarını ve toplum hareketlerini, onikinci evin ise bilinçaltını temsil ettiği kabul edilir.

Her evin gezegenlerin farklı bir kombinasyonunu temsil ettiği bilinmektedir. Örneğin, birinci evdeki gezegenler kişinin benlik duygusu ve dış görünümüyle ilgiliyken, beşinci evdeki gezegenler kişinin yaratıcı yönünü ve romantik hayatını temsil etmektedir.

EvAnlamıHükümdarı
1Kişinin benlik duygusu, dış görünümüMars ve Güneş
2Maddi durum, mal varlığıVenus
3İletişim, öğrenme becerileriMerkür
4Aile, ev hayatıAy
5Yaratıcılık, aşk hayatıGüneş
6Sağlık durumu, iş hayatıMerkür
7İlişkilerVenus
8Ölüm, yeniden doğuşPluto
9Seyahatler, spiritüel inançlarJupiter
10KariyerSatürn
11Arkadaşlıklar, toplum hareketleriUranüs
12BilinçaltıNeptün

Evler astrolojik haritaların oluşturulmasında oldukça önemli bir role sahiptir. Gezegenlerin evlerdeki konumları, kişinin hayatı hakkında birçok bilgi sağlar ve astrolojik bir analizin yapılmasında dikkate alınması gereken faktörlerden biridir.

Evlerin Sayısı Ve Anlamları Nelerdir?

Evlerin sayısı ve anlamları, astrolojik haritaların en önemli özelliklerindendir. 12 ev bize farklı yaşam alanları ve deneyimlerine işaret etmektedir. Bu yazıda, evlerin sayısı ve anlamlarına dair detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

1. Ev: Kişisel Kimlik ve Kendilik Alanı

Bu ev kişisel kimliğimizi ve kendimizi ifade ettiğimiz alandır. Burası hayatımızın başlangıcından itibaren içinde bulunduğumuz aile ve toplumun bize dayattığı normlarla şekillenir. Kendimize özgü bir karakter oluşturmak ise 1.evin hedefidir.

2. Ev: Parasal Durum ve Maddi Kaynaklar

2. ev maddi konularla ilgilidir. Bireylerin para kazanma alanları, maddi durumları ve değerleri ile ilgili konular 2. evde yer alır. Bu evdeki gezegenler, bireylerin ekonomik durumlarında belirleyici bir rol oynarlar.

3. Ev: İletişim ve Zeka

3. ev zeka, iletişim ve eğitim ile ilgilidir. Bu evdeki gezegenler, bireylerin iletişim becerilerine, zeka ve öğrenme kapasitelerine işaret ederler. 3. evde gezegenlerin yerleşimi, bireylerin hayat boyu sürecek öğrenme süreçlerindeki farklılıkları gösterir.

4. Ev: Kökler ve Ev

4. ev kişinin kökenleri ve ailesi ile ilgilidir. Anne, baba ve diğer aile fertleri ile olan ilişkilerimiz, evimizde hissettiğimiz güven, huzur ve rahatlık 4. evde yer alır. Bu ev aynı zamanda kendimize ait bir yuva yaratma isteğiyle de ilgilidir.

5. Ev: Yaratıcı Potansiyel ve Eğlence

5. ev yaratıcılık, eğlence ve cinsellik ile ilgilidir. Bu evdeki gezegenler, bireylerin yaratıcı potansiyellerini ve cinsel hayatlarını gösterir. Aynı zamanda, buradaki gezegenler bireylerin eğlence anlayışlarını da işaret ederler.

6. Ev: Sağlık ve İş

6. ev iş, sağlık ve hizmet ile ilgilidir. Bu evdeki gezegenler, bireylerin iş ve iş yerleriyle olan ilişkilerine ve sağlık problemlerine işaret ederler. Buradaki gezegenlerin yerleşimi, iş yerleri ve sağlıkla ilgili konuların nasıl ele alındığını gösterir.

7. Ev: İlişkiler ve Ortaklıklar

7. ev ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve diğer insanlarla olan bağlantılar ile ilgilidir. Bu evdeki gezegenler, bireylerin romantik ilişkilerine, iş ortaklıklarına ve diğer insanlarla olan ilişkilerine işaret ederler. Ayrıca, buradaki gezegenler bireylerin diğer insanlarla olan etkileşim biçimlerini de gösterirler.

8. Ev: Gizem ve Değişim

8. ev ölüm, yeniden doğuş, yıkım ve dönüşümle ilgilidir. Bu evdeki gezegenler, bireylerin yaşamlarında önemli değişiklikleri ve dönüşümleri gösterirler. Aynı zamanda, 8. ev finansal konuların yanı sıra, cinsellik ve diğer konularla ilgili de bir gösterge niteliğindedir.

9. Ev: Keşif ve Öğrenme

9. ev keşif, öğrenme ve seyahat ile ilgilidir. Bu evdeki gezegenler, bireylerin farklı kültürleri ve inanışları keşfetme isteklerine, öğrenme kapasitelerine ve dünya görüşlerine işaret ederler. Ayrıca, buradaki gezegenler bireylerin seyahatlerine ve yurtdışı bağlantılarına da işaret ederler.

10. Ev: Kariyer ve Statü

10. ev meslek, kariyer ve statü ile ilgilidir. Bu evdeki gezegenler, bireylerin iş hayatında ve toplumdaki yerlerinde ne kadar başarılı olacaklarına işaret ederler. Aynı zamanda, buradaki gezegenler bireylerin hayattaki amaçlarına ve hedeflerine de işaret ederler.

Evin NumarasıEv Anlamı
1.Kişisel Kimlik ve Kendilik Alanı
2.Parasal Durum ve Maddi Kaynaklar
3.İletişim ve Zeka
4.Kökler ve Ev
5.Yaratıcı Potansiyel ve Eğlence
6.Sağlık ve İş
7.İlişkiler ve Ortaklıklar
8.Gizem ve Değişim
9.Keşif ve Öğrenme
10.Kariyer ve Statü

Bu yazıda evlerin sayısı ve anlamları hakkında detaylı bilgi edindiniz. Astrolojik haritanızda evlerin konumunun ne anlama geldiğini anlamak, hayatınızın farklı alanlarına dair daha derin bir anlayışa sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Astrolojik Haritada Evlerin Konumu Nasıl Belirlenir?

Evlerin konumu belirlenirken doğum yerinin koordinatlarına ihtiyaç vardır.
Astrolojik haritada gezegenlerin evlerdeki konumları, güneş, ay ve ay düğümlerinin hareketleri dahil edilerek belirlenir.
Astrolojik harita okumak zordur ve uzun yılların deneyimini gerektirir.

Birinin Evleri Hakkında Ne Kadar Bilgi Edinebiliriz?

Birinin Evleri Hakkında Ne Kadar Bilgi Edinebiliriz?

Astroloji, insan hayatının pek çok yönünü inceler. Evler, astrolojik bir haritada hayatımızın farklı alanlarını temsil eden bölgelerdir. Doğum tarihimize ve yeri, evlerin konumunu belirler ve bu, bize kişiliğimiz, yaşam tarzımız, ilişkilerimiz ve daha birçok şey hakkında bilgi verir. Peki, birinin evleri hakkında ne kadar bilgi edinebiliriz?

Her insanın astrolojik haritasında 12 ev vardır. Her ev farklı bir anlam taşır. Örneğin, 1. ev kişisel kimliğimizi, 2. ev paranın yönetimini, 3. ev akrabalarla olan ilişkilerimizi, 4. ev ailemizi ve evimizi, 5. ev yaratıcı faaliyetlerimizi ve romantizmi, 6. ev işimize ve sağlığımıza dikkat ettiğimiz alanları, 7. ev partnerimizi ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizi, 8. ev cinselliği ve diğer insanlarla olan finansal ilişkilerimizi, 9. ev inançlarımızı ve seyahati, 10. ev kariyerimizi, 11. ev arkadaşlarımızı ve sosyal hayatımızı, 12. ev ise kişisel gelişimimizi ve huzurumuzu temsil eder.

Bir kişinin haritasında evlerin konumu, o kişinin hangi alanlarda güçlü olduğunu ve hangi konularda zayıf olduğunu gösterir. Ancak, bu sadece bir başlangıç noktasıdır. Evlerin yönetici gezegenleri, açıları, konumları gibi birçok faktör, her evin anlamını değiştirebilir. Dolayısıyla, birinin evleri hakkında tam olarak ne kadar bilgi edinebileceğimiz, doğru bir şekilde analiz edilmeden ya da astroloji uzmanı olmadan genel özelliklerle sınırlıdır.

Yine de, evler hakkında birkaç bilgi, herhangi bir kişi hakkında faydalı olabilir. Örneğin, bir kişinin 4. evi, onun aile hayatı ve evi hakkında bilgi verebilir. 7. ev de, o kişinin sevgilisi ya da eşi hakkında bilgi verir. Ancak, bunlar sadece genel yargılar ve kişinin diğer astrolojik unsurları da dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, astroloji ve evler, insan hayatının pek çok alanını inceler. Evler, astrolojik bir haritada hayatımızın farklı alanlarını temsil eder. Ancak, birinin evleri hakkında ne kadar bilgi edinebileceğimiz, doğru bir şekilde analiz edilmeden ya da astroloji uzmanı olmadan genel özelliklerle sınırlıdır.

Oyla post
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status