Περαιτέρω πρόοδος στην ελευθέρωση του τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη

Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν πολλά υποσχόμενα σημάδια απελευθέρωσης του τομέα των τυχερών παιχνιδιών εντός της ΕΕ τόσο όσον αφορά τον τελευταίο γύρο διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά κρατών μελών της ΕΕ (τα οποία συνεχίζουν να περιορίζουν την ικανότητα των αδειοδοτημένων φορέων τυχερών παιχνιδιών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους) όσο και σε νομικές προσφυγές που υποβάλλονται από φορείς εκμετάλλευσης που επιδιώκουν να προστατεύσουν τα εμπορικά τους δικαιώματα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.Επιπλέον, στις 6 Νοεμβρίου η Stanleybet International ξεκίνησε μια εκστρατεία για να ασκήσει πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή των υποχρεώσεων της Συνθήκης ΕΚ για το ελεύθερο εμπόριο σε σχέση με τον τομέα του στοιχήματος.Τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η εκστρατεία στον τρέχοντα κύκλο διαδικασιών της Επιτροπής μένει να φανεί.

Παρακάτω αναφέρουμε αυτήν την ενδιαφέρουσα περίπτωση και άλλες πρόσφατες εξελίξεις που επηρεάζουν την ικανότητα των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ευρώπη.
Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες εξετάζουν την ακεραιότητα του διαδικτυακού τζόγου
Στις 17 Οκτωβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε ένα σχέδιο έκθεσης, που εκπονήθηκε από τη Δανή ευρωβουλευτή Christel Schaldemose, σχετικά με την ακεραιότητα του διαδικτυακού τζόγου.Στόχος του σχεδίου έκθεσης είναι να υπογραμμίσει τα πιθανά προβλήματα που συνδέονται με την ακεραιότητα του Casino Online Greek (δηλαδή την αποφυγή απάτης και εγκληματικών δραστηριοτήτων και τα πιθανά προβλήματα του εθισμού και του τζόγου ανηλίκων) και προτείνει ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.Οι βασικές συστάσεις είναι οι εξής:

  • η Επιτροπή θα πρέπει να αποσαφηνίσει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και της ΕΕ στον τομέα του διαδικτυακού τζόγου·
  • το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα πρέπει να ορίζει την ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιχνιδιών.Η έκθεση τονίζει ότι το 50% των υποθέσεων που παραπέμπονται επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με ζητήματα τυχερών παιχνιδιών.
  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα διασυνοριακά διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια (π.χ. εθισμός στον τζόγο και κατάχρηση δεδομένων/απάτη με κάρτες).και
  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να περιορίζουν την ελευθερία των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακού τζόγου για την προστασία των καταναλωτών.

Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξετάσουν το σχέδιο έκθεσης και θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τροπολογίες πριν από την έγκριση μιας τελικής έκθεσης (που πιθανότατα θα γίνει την άνοιξη του 2009).Μόλις εγκριθεί, η έκθεση θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.Δεν είναι ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται αυτός ο τομέας.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, οι υπουργοί του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ) εξέτασαν επίσης εάν θα έπρεπε να εισαχθεί νομοθεσία για την εναρμόνιση του διαδικτυακού τζόγου σε ολόκληρη την ΕΕ.Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι την 1η Δεκεμβρίου 2008 οι Ευρωπαίοι υπουργοί συναντήθηκαν και συζήτησαν ένα έγγραφο που πρότεινε ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών.Σύμφωνα με την έκθεση του Reuters, ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Charlie McCreevy, εξέφρασε τις ανησυχίες του για μια τέτοια πρωτοβουλία λόγω της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.Λέγεται επίσης ότι οι υπουργοί που εκπροσωπούν το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα αντιτάχθηκαν σθεναρά στις προτάσεις.


Η πορτογαλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας

Τον Αύγουστο αναφέραμε μια παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (“ΔΕΚ”) από ένα εθνικό δικαστήριο της Πορτογαλίας.Εν συντομία, η παραπομπή προέκυψε από προσφυγή που άσκησε η Bwin, ο πάροχος τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Βιέννη, κατά του προστίμου που του επιβλήθηκε από τη La Santa Casa da Misericordia de Lisboa (SCML), τον μονοπωλιακό πάροχο στοιχημάτων, λαχειοφόρων αγορών και διαδικτυακών παιχνιδιών που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση. υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στην Πορτογαλία.Η SCML αντιτάχθηκε στη χορηγία της Bwin στην Πορτογαλική Football League και επέβαλε πρόστιμο και στα δύο μέρη για φερόμενη παράνομη προώθηση και διαφήμιση υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που προορίζονται αποκλειστικά για την SCML.

Το πορτογαλικό δικαστήριο που αποφάσισε την έφεση υπέβαλε στο ΔΕΚ πολλά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των μονοπωλιακών δικαιωμάτων της SCML.Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, το ΔΕΚ διεξήγαγε μια προκαταρκτική ακρόαση τον Απρίλιο στην οποία συμμετείχαν τα μέρη, η πορτογαλική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορα κράτη μέλη.Κατά την ακρόαση, εκπρόσωποι του Βελγίου και της Γερμανίας υποστήριξαν έντονα, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να έχουν μονοπώλιο τυχερών παιχνιδιών σε έναν τομέα και ένα σύστημα αδειοδότησης σε έναν άλλο τομέα.

Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Yves Bot που παρουσίασε τα προκαταρκτικά επιχειρήματά του στο ΔΕΚ δημοσιεύθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου.Η βασική διαπίστωση του γενικού εισαγγελέα ήταν ότι η Συνθήκη ΕΚ δεν αποκλείει νομοθεσία που επεκτείνει το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας λαχειοφόρων αγορών και στοιχημάτων εκτός μαθημάτων εντός ενός κράτους μέλους στο Διαδίκτυο (όπως αυτό που επιβλήθηκε από τους Πορτογάλους) εάν δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους που αφορούν δημοσίου συμφέροντος όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομολογία.Έκανε τα ακόλουθα σημεία σε σχέση με την εφαρμογή των προϋποθέσεων «δημοσίου συμφέροντος»:

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή των προτάσεών του ήταν ότι ο γενικός εισαγγελέας σημείωσε ότι όταν η νομοθεσία που παρέχει σε κρατική οντότητα το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και λειτουργίας λαχειοφόρων αγορών και στοιχημάτων εκτός μαθημάτων επεκτείνεται σε “όλα τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, ιδίως στο διαδίκτυο”, αυτό συνιστά έναν «τεχνικό κανονισμό» που απαιτεί προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Οδηγία 98/34 της ΕΚ όπως τροποποιήθηκε.Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εφαρμόσει έναν τεχνικό κανονισμό.Συγκεκριμένα,πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να προτείνουν τροποποιήσεις σε ένα σχεδιαζόμενο μέτρο προκειμένου να αρθούν ή να μειωθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών ή υπηρεσιών και το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις τροποποιήσεις πριν οριστικοποιήσει το προτεινόμενο μέτρο .Χωρίς ειδοποίηση, δεν μπορεί να γίνει επίκληση αυτής της νομοθεσίας έναντι ατόμων όπως η Πορτογαλική Football League και η Bwin

Το ΔΕΚ είναι πιθανό να δημοσιεύσει την τελική του απόφαση στις αρχές του 2009 και το θέμα θα παραπεμφθεί στη συνέχεια στο δικαστήριο του Πόρτο για να αποφασίσει σχετικά με τα αρχικά ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα του μονοπωλίου της SCML.Το ΔΕΚ δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένο να ακολουθήσει τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα (αν και στατιστικά αυτό συμβαίνει συχνότερα), αλλά εάν το ΔΕΚ αποδεχτεί τα επιχειρήματα του Εισαγγελέα, θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε όλη την Ευρώπη.Συγκεκριμένα, κρατικές οντότητες όπως η SCML δεν θα μπορούν να βασίζονται στα μονοπωλιακά τους δικαιώματα στον τομέα στοιχημάτων εκτός σύνδεσης για να επιβάλουν το ίδιο επίπεδο αποκλειστικότητας στο Διαδίκτυο, εκτός εάν τέτοιοι κανονισμοί έχουν κοινοποιηθεί επίσημα στην Επιτροπή σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΚ. 98/34 όπως περιγράφεται παραπάνω.

Εν τω μεταξύ, τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην πορτογαλική κυβέρνηση επίσημο αίτημα για τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας που εισάγει διακρίσεις.Η Επιτροπή ανησυχεί ότι τα κέρδη που αποκτώνται στην Πορτογαλία από διαγωνισμούς, παιχνίδια ή τυχερά παιχνίδια υπόκεινται σε φορολογία, ενώ τα κέρδη από λαχεία και παιχνίδια που διοργανώνονται από την SCML απαλλάσσονται από φόρους.Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η εξαίρεση συνιστά διάκριση σε βάρος άλλων φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ που ασκούν δραστηριότητες κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως η SCML.Επιπλέον, η Επιτροπή δήλωσε ότι «η φορολόγηση των κερδών από ξένες αλλά όχι εθνικές λοταρίες δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως μέτρο αποφυγής των επιζήμιων συνεπειών του τζόγου».Εάν η πορτογαλική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίσει επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην ενημέρωση για τα τυχερά παιχνίδια του Αυγούστου (κάντε κλικ εδώ), αναφέραμε ότι η γαλλική κυβέρνηση είχε παρουσιάσει μια επισκόπηση των προτάσεών της για ελεγχόμενο άνοιγμα της γαλλικής αγοράς αθλητικών στοιχημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το καλοκαίρι.Αν και ο βαθμός στον οποίο θα ανοίξει αυτή η αγορά δεν θα επιβεβαιωθεί μέχρι την υποβολή ενός πολυαναμενόμενου νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο, η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε την πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει το κρατικό μονοπώλιο λοταρίας Français des Jeux (FDJ).Υπήρξαν ήδη εικασίες στον Τύπο ότι αρκετοί φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των Camelot και Ladbrokes, ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την FDJ.

Περαιτέρω πληροφορίες κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο όταν ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι βάσει της προτεινόμενης νομοθεσίας θα διατίθενται νέες ηλεκτρονικές άδειες για περιόδους πέντε ετών.Για μια αρχική περίοδο της άδειας, τα στοιχήματα σε άλογα και αθλήματα θα επιτρέπονται μαζί με ορισμένα παιχνίδια δεξιοτήτων, όπως το πόκερ και το τάβλι.Η γκάμα των προϊόντων θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια της άδειας, ενδεχομένως να περιλαμβάνει ζωντανά αθλητικά στοιχήματα.Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση έχει επισημάνει την πλήρη έλλειψη προθυμίας να χορηγήσει άδεια για την αναπαραγωγή παιχνιδιών καζίνο στο διαδίκτυο.

Αναμένεται ότι το κείμενο του σχεδίου νόμου για τα τυχερά παιχνίδια θα παρουσιαστεί στα άλλα υπουργεία της γαλλικής κυβέρνησης και θα κυκλοφορήσει για συζήτηση και ψήφιση στο γαλλικό κοινοβούλιο στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η Νορβηγία προτείνει νόμους για την απαγόρευση πληρωμών σε ξένους φορείς

εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών Μετά από δημόσια διαβούλευση, η νορβηγική κυβέρνηση πρότεινε νέα νομοθεσία που, εάν θεσπιστεί, θα απαγορεύει στις εταιρείες να διεκπεραιώνουν πληρωμές σε φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως.Σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, η επεξεργασία πληρωμών σε μη αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης θα είναι ποινικό αδίκημα.Οποιοσδήποτε παραβιάζει τη νομοθεσία θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβληθεί πρόστιμο για μη συμμόρφωση.Αυτά τα σχέδια προτάσεων υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα αυτό το έτος.Μολονότι η Νορβηγία δεν είναι μέλος της ΕΕ, η Εποπτεύουσα Αρχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (“ΕΖΕΣ”) έχει την εξουσία να αμφισβητήσει τη νορβηγική νομοθεσία που παραβαίνει τις υποχρεώσεις της ΕΖΕΣ.

Εν τω μεταξύ, η Ladbrokes συνεχίζει τη νόμιμη εκστρατεία της για την παροχή των υπηρεσιών της στη Νορβηγία.Δικαστήριο του Όσλο αποφάσισε τον Οκτώβριο ότι η Ladbrokes δεν μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες τζόγου της σε ανταγωνισμό με το νορβηγικό μονοπώλιο Norsk Tipping.Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η νορβηγική νομοθεσία ήταν πλήρως συμβατή με τις υποχρεώσεις της ΕΖΕΣ.Η Ladbrokes έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου της πόλης του Όσλο.

Η Ολλανδική Γερουσία ενέκρινε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο που τροποποιεί τον ολλανδικό νόμο περί φόρου τυχερών παιχνιδιών (DGTA) που θα αντιστρέψει το βάρος της φορολογίας από τον διαδικτυακό οικοδεσπότη στον νικητή του βραβείου όπου ο οικοδεσπότης δεν έχει έδρα στην Ολλανδία.Όλοι οι διαδικτυακοί οικοδεσπότες που θεωρείται ότι κατοικούν στην Ολλανδία θα φορολογούνται ετησίως με 29% επί των καθαρών κερδών τους.Οι Ολλανδοί νικητές των βραβείων θα φορολογούνται μηνιαίως με 29% επί των καθαρών κερδών τους.Όλα τα βραβεία μπορούν επίσης να φορολογηθούν ως εισόδημα από επενδύσεις σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο περί φόρου εισοδήματος, αλλά οποιοσδήποτε ολλανδικός φόρος τυχερών παιχνιδιών (DGT) που καταβάλλεται από τους νικητές των βραβείων εκπίπτει από τον φόρο που οφείλεται ως PAYE.Οι νικητές των βραβείων δεν θα είναι υπόχρεοι για την DGT για βραβεία που υπόκεινται σε ισοδύναμο φόρο σε άλλη χώρα, αν και η καθοδήγηση σχετικά με το τι είναι ισοδύναμος φόρος απέχει πολύ από το να είναι ολοκληρωμένη.

Υπό το φως των σχολίων του Υπουργού Οικονομικών που πρότειναν ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια θα ήταν εγχώρια εάν η πρόσβαση στον ιστότοπο ήταν δυνατή μέσω υπολογιστή στην Ολλανδία, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ως προς το τι ακριβώς συνιστά διαδικτυακό οικοδεσπότη που κατοικεί στην Ολλανδία.Το τρέχον σχέδιο νομοθεσίας αφήνει επίσης ανοιχτό στη φορολογία υπό τις θυγατρικές της DGTA που παρέχουν πρόσβαση μέσω κλικ σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.

Η Διακρατική Συνθήκη για τα τυχερά παιχνίδια (η «Συνθήκη») που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2008 διατηρεί τα διάφορα γερμανικά κρατικά μονοπώλια σε υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων και λοταρίες (αλλά όχι καζίνο ή κουλοχέρηδες) και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο στην οποία όλοι οι φορείς μπορούν να διαφημίσουν υπηρεσίες στοιχήματος στη Γερμανία.

Από τότε που επικυρώθηκε η Συνθήκη, υπήρξαν μια σειρά νομικών προκλήσεων από εμπορικούς φορείς που αντιτίθενται στην εφαρμογή αυτών των περιορισμών.Αυτές οι διαδικασίες έχουν ασκηθεί σε διάφορα δικαστήρια σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε ορισμένες γερμανικές περιφέρειες.Οι πιο πρόσφατες κρίσεις περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Τον Αύγουστο, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Ρηνανίας-Παλατινάτου χορήγησε στην Happybet μια προσωρινή διαταγή για να επιτρέψει στον πάροχο αθλητικών στοιχημάτων να προσφέρει εξωχρηματιστηριακές υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων στη Ρηνανία-Παλατινάτο.Το δικαστήριο δέχθηκε την ασφαλιστική διαταγή με βάση το γεγονός ότι ο κρατικός φορέας μονοπωλίου στοιχημάτων στην περιοχή αυτή ανήκει στην πραγματικότητα σε ιδιώτες και όχι στο κράτος.Παρόλο που η διαταγή ισχύει μόνο για την Happybet, η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την αποδοχή περίπου 50 εκκρεμών αξιώσεων για ασφαλιστικά μέτρα από άλλους φορείς.Σύμφωνα με τους όρους της εντολής, η Happybet δεν επιτρέπεται να προωθεί τις υπηρεσίες της και πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Συνθήκης για την προστασία των παικτών.

Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία Bwin με έδρα τη Βιέννη απέτυχε σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την απαγόρευση της προσφοράς των διαδικτυακών της υπηρεσιών τζόγου στο γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.Το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο στο Ανόβερο έκρινε ότι το κρατικό μονοπώλιο ήταν νόμιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.Η Bwin έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση για αυτήν την απόφαση.

Τον Οκτώβριο το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας απέρριψε τους ισχυρισμούς του διαδικτυακού μεσίτη λοταρίας Tipp24 ότι οι απαγορεύσεις της διαδικτυακής μεσιτείας και της διαφήμισης βάσει της Συνθήκης ήταν παράνομες.Το δικαστήριο αιτιολόγησε την απόφασή του με βάση ότι η απαγόρευση είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια.

Η Βελγική Γερουσία πρότεινε πρόσφατα τροποποιήσεις στη νομοθεσία της για τα τυχερά παιχνίδια

Η Βελγική Γερουσία συνέταξε πρόσφατα προτάσεις για την τροποποίηση του νόμου του 1999 για τα τυχερά παιχνίδια.Είναι σημαντικό, εάν εγκριθούν, οι προτάσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για τους φορείς που ήδη κατέχουν άδειες για επίγεια καζίνο και επιχειρήσεις στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών να υποβάλουν αίτηση για άδειες διαδικτυακών στοιχημάτων.Μολονότι η πρόταση αυτή είναι πιθανό να χαιρετιστεί από τους σημερινούς κατόχους αδειών, είναι πιθανό να αμφισβητηθεί επειδή οι ηλεκτρονικές άδειες δεν θα μπορούσαν να χορηγηθούν χωρίς άδεια εκτός σύνδεσης και, επομένως, αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος των αμιγώς διαδικτυακών φορέων.Είναι πιθανό η νομοθεσία να θεσπιστεί μέχρι τον Μάρτιο του 2009.

DMCA.com Protection Status